Ballabás László: Szabó Dezső emlékéreDezső bácsi tisztességben megőszült, törékeny alakját nem látjuk többé a szekszárdi képzőművészeti kiállításokon. Hatvanesztendős festőművészi pályafutásának jubileumi tárlata után szekszárdi otthonában is szívesen bemutatta a látogatóknak legkedvesebb és a legújabb festményeit. - Tessék az ablakon kopogni! - szólt kapuján az útbaigazítás, és feleségével együtt mindig vendégszerető szívvel fogadta az érkezőket. Nagyon fájó, hogy ezúttal a minden emberi életre kérlelhetetlenül potot tevő elmúlás kopogtatott a csodálatosan gazdag életművet rejtő kis házimúzeum ablakán, a gyászhírt hozó táviratkézbesítő által. A szűkszavú távirat azt közölte: Szabó Dezső meghalt 1971. március 4-én a szekszárdi kórházban. Délelőtt háromnegyed 11 órakor hunyta le örökre szemét, 83. életévének küszöbén Tolna megye festőművészeinek doyenja.

Örömben, bajban és gondban vele osztozkodó, hűséges életpárja a januári kórházban kerülése óta csaknem naponta felkereste betegágyánál. Az utolsó előtti napon meglepően jó közérzetben találta, akkor is művészi terveit emlegette. Ezért, mivel a feltorlódott otthoni munka elfoglalta, másnap nem látogatta meg az áldozatos feleség. Talán a sors így kímélte élete legnagyobb fájdalmának elviselésében...

Szabó Dezső roppant szerette vidékének környékét, még decemberben is festett saját gyönyörködtetésére egy hangulatos szekszárdi tájképet, s a múzeum felkérésére elvállalta Hegyedűs Gyula, a magyar színjátszás Tolna megyei származású nagy alakja arcképének a megfestését is.

Sajnos, az utóbbi tervét már nem válthatta valóra. Csodálatosan termékeny, a szépség alázatosan szerény igézetében élő alkotó volt, a klasszikus hagyományokhoz hű művészetének sokak által becsült képviselője. Kitűnő portréi, tájképei, csendéletei tengeren innen és túl is őrzik emlékét. A szekszárdi és a sárközi népélet kiváló ábrázolójaként is számontarthatjuk.

Szekszárdon a vasútállomás várótermében levő falfestményei, a zeneiskolában Liszt-portréja, a gemenci erdőről és szekszárdi szőlődombokról festett képei mindig rá emlékeztetnek. Dezső bácsi élete műveiben folytatódik, s fennmarad Szekszárd művészettörténetében.