Marosvásárhely, 1956.

Marosvásárhelyen születtem 1956. március 4-én.
A helyi képzőművészeti líceumban érettségiztem, majd tíz évig a Marosvásárhelyi Üvegipari Vállalatnál formatervezőként dolgoztam.
A művészetek szeretete és tanulmányaim adtak alapot arra, hogy munkám mellett a gyermekkorom óta gyakorolt festészet és grafika váljon önkifejezési formámmá.
1975 óta veszek részt kiállításokon, több mint negyven tárlaton jelentek meg műveim. A bukaresti üvegplasztikai biennálén első díjat nyertem.
1990-ben települtem Magyarországra. A vásárosnaményi üveggyárban helyezkedtem el, az üzem átszevezése után az ottani szakmunkásképző oktatója lettem.
Közben folyamatosan képeztem magam: Budapesten néprajz-játék-elméletet, Nádudvaron fafaragást tanultam. A pécsi Jannus Pannonius Egyetem debreceni kihelyezett szakán művelődésszervezői diplomát szereztem.
1974-ben a tiszakerecsenyi általános iskolába hívtak rajztanárnak, ahol képzőművészeti táborokat szerveztem, kézműves és kreációs szakköröket irányítottam. Az ott töltött öt év alatt fő célomnak tekintettem a kistérség művészeti életének fejlesztését, a hagyományőrzés szinten tartását-erősítését, az újraéledő önképzőkörök támogatását.
1999 óta Pálfán, egy Tolna megyei faluban élek. Nevelőként, művelődésszervezőként és alkotóként kapcsolódtam a falu életébe. Jelenleg a helyi fogyatékosok otthonában rajzterapeutaként dolgozom, miközben természetesen festek, rajzolok. A beilleszkedési nehézségek ellenére úgy érzem, eredményesen tevékenykedtem.
2002-ben Zebegényben nemzetközi üvegszimpóziumon vettem részt és állítottam ki plasztikáimat.
2001 óta tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Üvegművészeti Társaságnak.
Szeretnék Pálfán egy művészházat és szabadiskolát létrehozni, ahol elindíthatom a tehetséggondozást.
Munkáim eljutottak Romániába, Németországba, Izraelbe, Gabonba, az Egyesült Államokba, Kanadába, Hollandiába, Olaszországba, Spanyolországba, Oroszországba, Litvániába, Japánba.

"A MŰVÉSZET A SZELLEM SZABADSÁGA"

Pedagógus szülők negyedik gyermekeként születtem 1956. március 4-én Marosvásárhelyen. Szüleim korán elváltak. Nővéreimmel anyám szárnyai alatt maradtunk. A zaklatott élet és a gyakori helyváltoztatás miatt korai emlékeim szerteágazók. Szűkebb hazám a Maros völgye, a Görgényi-havasok, Palotailva. Itt csodálkoztam nyiladozó tudatommal az életre. A havasok világát átszőtték a népdalok, a mesék, a mítoszok. Itt vert bennem mélyen gyökeret a szabadságszeretet.
  Árvalányhaj ezerarcú réten
  Időtlenséget hordozó kövek.
  Zúgó patakok, szelek hátán
  kergetőző bárányok a felhők.
Édesanyám művelt asszony volt, ő oltotta belém az irodalom, a zene, a festészet iránti vonzalmat, remélve: folytatom megrekedt művészi pályáját.
Ötéves lehettem, amikor "Rajztanítás" címmel módszertani könyvet szerkesztett. Kíváncsian figyeltem. "Rajzolj egy kört!" - ez volt az első lépés a lélek megismeréséhez. "Ez a kör maga a világ" - mondotta. Azóta rajzolom a kört.
Köreimet...
Köreinket...
A világot...
A belsőt - a legcsodálatosabbat, a titokzatost, az olykor boldogságost, olykor félelmetest.
Labirintusait - a megismerhetetlent - keresem; a mikrovilágot a makrovilágban.
Keresem, keresem a fényt...
Útra keltem, a vonalak útjára. Jártam úttalan utakon szűkülő és táguló világokat érintve, a sötét mélységekben és a fellegekben.
Útra keltem parttalan időben, homokóra-temetőkben.
Nagyanyám diófa szekrényein, kövek, sziklák, salétromtól málló falak, kerítések deszkáinak rajzolataiban rejlő sejtelmes alakok, tündérek, virágmadarak, csillagok - megannyi felkínálkozó rajzolatok. Az iskolában tanítás közben füzeteim utolsó lapjait szemek, arcok, ajkak és kezek - a lélek rezdülései - lepik el.
A technika rohamos fejlődésével a kinti világ legtávolabbi pontjait akarjuk elérni, s közben lassan elveszítjük önmagunkat. Pedig a csoda bennünk van, lélek alagútjain elérhetjük - a fényt.
  Te gyönyörű, fényben
  forgó köszörűs,
  te érdekelsz!
Török Levente

A fogyatékkal élők világára szeretné felhívni a figyelmet Török Levente, Pálfán élő festőművész a két nagy méretű (100x100 cm) vászonképpel, amelyeket a pálfai rehabilitációs otthonnak adományozott a korszerűsített intézmény 2005. augusztus 17-i avatóünnepségén.
Ezzel az intézetnek ajándékozott képek száma hétre emelkedett.


Török Levente

7042 Pálfa
Teleki u. 16.
Telefon: +36 30 3081-265
E-mail: ronaju@vnet.hu


Fotó és összeállítás: Ruhl Gizella egyes üvegfotók: Jusszel Béla