"A Tolna megyei művészetért" kitüntetés és díjazottjai

A díjat a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége), a KÉZJEGY és a "Bárka" Művészeti Szalon alapította.

Az ezüst emlékplakettet Mözsi Szabó István tervei alapján Barsi Péter ötvös készítette.



Alapító okirat


"A TOLNA MEGYEI MŰVÉSZETÉRT"
plakett

Három Tolna megyei civil szervezet - a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) tolnai csoportja, a "Kézjegy" Tolnai Tollforgatók Klubja, és a Bárka Művészeti Szalon - a mai napon megalapítja "A Tolna megyei művészetért" elismerő plakettet, alkotók és művészetpártolók jutalmazására.
Az ezüstből készült plakettet évente öten kapják meg, a Magyar Kultúra Napján - január 22-én -, ünnepélyes keretek között.
Az öt díjazott, Tolna megyében élő, tevékenykedő, illetőleg a megyéhez valami módon kötődő személy legyen, lehetőleg az alábbi kategóriák szerint:
    1. költő, író, újságíró
    2. képzőművész
    3. előadóművész
    4. népművész, népi iparművész, kismester
    5. művészetpártoló (népművelő, rendezvényszervező, klubvezető, szponzor)

Az alapítók a díjat odaítélő kuratóriumba egy-egy tagot delegálnak. Elnököt a fenti sorrend szerint, évente változóan, rotációs rendszerben adnak.
A plakett előállítási költségeinek fedezésére más szervezetek is bevonhatók. A később megnyert támogatóknak az alapítók felajánlhatják, hogy a díjat odaítélő kuratóriumba egy-egy tagot delegáljanak. Szavazáskor az egyszerű többség dönt, szavazategyenlőség esetén az elnök voksa duplán számít.
Cégek és magánszemélyek bevonása - szponzorként - kerülendő!
(A díj egyik legfontosabb célja ugyanis az önzetlen mentorok elismerése. Hiba lenne, ha valaki az általa finanszírozott plakettet kapná.)
"A Tolna megyei művészetért" plakett odaítélésekor, a kuratórium kizárólag a jelölt emberi és alkotói értékeit vizsgálja! A politikai és gazdasági szempontok itt nem játszhatnak szerepet.
A szponzor kategóriában se azok élvezzenek előnyt, akik pozícióba kerülve közpénzeket osztogatnak, hanem azok, akik saját maguk, saját cégük bevételeiből patronálják a kultúrát, illetve azok, akik hivatali idejük lejárta után is művészetpártolóknak bizonyulnak.
Csak az az alkotás ér valamit, amely tisztán, tehetségből fogant. Csak az az elismerés ér valamit, amely minden hátsó szándéktól mentes.

Szekszárd, 2000. június 6.
dr. Saramó Márta Wessely Gábor Lönhárd Ferenc
a KÉSZ Tolnai
Csoportjának
elnöke
a "Kézjegy" Tolnai
Tollforgatók Klubja
elnöke
a "Bárka" Művészeti Szalon
elnöke


2000. évi díjazottak:

Dr. Németh Pálné textiltervező, népi iparművész, a népművészet mestere
Textiltervezői munkásságáért.
Igényesen szolgálja a szakmát, hosszú évek óta. Sokat tett a sárközi motívumkincs archaikus tisztaságának megőrzéséért. Hímző, varró szakkörvezetőket képzett, zsűrizésekben is részt vett.

Dr. Vadas Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató
Publikációiért és művészetszervező tevékenységéért.
Mint a Dunatáj című folyóirat egyik alapítója, a szekszárdi művelődési központ alapító- igazgatója, majd a megyei múzeum igazgatója, sokat tett a kultúra közvetítéséért, ápolásáért, megóvásáért. Legismertebbek Illyés-publikációi; eddig 41 kötete jelent meg.

Mözsi-Szabó István festőművész
Alkotói munkásságáért és művészeti nevelő tevékenységéért.
Évtizedek óta közvetíti a szépet, a felnövekvő nemzedéknek, festmények, szőttesek és metszetek formájában. Legnevezetesebb alkotása az erdélyi ihletésű, „Vigyázó tornyok” sorozat.

Koller Ferenc szponzor, cégvezető
Művészetpártoló, mentori tevékenységéért.
Önzetlenül segíti a művészeti alkotások megszületését, közzétételét. Támogatja a Tolna megyei költők, írók egyéni és csoportos köteteinek megjelentetését, cége a helyi kulturális élet egyik legjelentősebb szponzora.

Husek Rezső zongoraművész
Előadóművészi és zenepedagógusi munkásságáért.
Hosszú éveken át volt a szekszárdi zeneiskola igazgatója, ma is tanít. Kiváló előadó, elsősorban a klasszikus zongoraművek tolmácsolásának mestere. Jeles művészetszervező és -népszerűsítő. Alázattal dolgozik, szeretettel nevel.


2001. évi díjazottak:

László-Kovács Gyula költő
Publikációiért, költői munkásságáért.
A dél-dunántúli régió irodalmi életének vezéregyénisége. Baranya, Somogy és Tolna megyei folyóiratokban publikál. Három kötete jelent meg eddig.

Molnár M. György festőművész
Alkotói munkásságáért és művészeti nevelő tevékenységéért.
Évtizedek óta közvetíti a szépet, mint alkotó és mint esztétikai nevelő. Mindig segítette a hozzá forduló ifjú tehetségeket az elindulásban.

Schaffler Ádám szponzor, cégvezető
Művészetpártoló, mentori tevékenységéért.
Önzetlenül segíti a művészeti alkotások megszületését, közzétételét. Támogatja a Tolna megyei költők, írók egyéni és csoportos köteteinek megjelentetését. A helyi kulturális élet egyik legjelentősebb szponzora.

Szabadi Mihály népművelő, koreográfus
Hagyományőrző tevékenységéért.
Bessenyei György-díjas népművelő, koreográfus, a Szekszárdi Néptáncegyüttes - a későbbi Bartina - alapítója, a Szekszárdi Néptáncfesztivál és a Földesi János hagyományőrző néptáncegyüttesek bemutatójának elindítója. Jelentős érdemei vannak a Cinegemadár Népdaléneklési Verseny, a Sárközi lakodalom és a Duna Menti Folklórfesztivál rendszeres megszervezésében. Ma is készít koreográfiákat a megye hagyományőrző együtteseinek.

Szekszard Jazz Quartet - Hulin István, Béres János, Kelemen Endre, Soponyai József
Szerzeményeikért, hazai és külföldi koncertjeikért.
A helyi zenei élet meghatározó képviselői, hosszú idő óta, Az elmúlt húsz évben tíz lemezük jelent meg, négy, nagysikerű külföldi és számos hazai koncertet adtak.


2002. évi díjazottak:

Képes beszámoló a díjátadásról

Dr. Töttős Gábor író, helytörténész
Helytörténeti publikációiért, helytörténeti tevékenységéért.

Lőrincz Etel szövő, textiltervező
Hagyományőrző és oktató tevékenységéért.

Decsi Kiss János újságíró, képzőművész, mentor
Alkotóművészi és művészetpártoló tevékenységéért, a Szálkai alkotótábor létrehozásáért.

Kovács Ferenc festőművész tanár
Festőművészi alkotótevékenységéért és művészeti nevelő tevékenységéért.

Szekszárd Big Band - Pecze István vezetésével
Szerzeményeikért, hazai és külföldi koncertjeiken elért sikereikért.


2003. év díjazottjai:

Képes beszámoló a díjátadásról

Varga S. József író, újságíró
Publikációiért, tárcanovelláiért.
Aranytollas újságíró, a hagyományos magyar zsurnalisztika elkötelezett híve és művelője. A kisember szószólója. Pályáját a Tolna megyei Népújságnál kezdte, a Nők Lapjánál folytatta, majd nyugdíjazásáig a Szabad Föld fúmunkatársa volt. Eddig négy kötete jelent meg.

Baky Péter festőművész
Alkotói munkásságáért és művészetszervező tevékenységéért.
Szürrealista, olykor groteszk táblaképeiről ismert művész. Nagyméretű munkáit (pl. Milleneiumi pannók, Keresztút) középületekben helyezték el. Volt már több mint 50 önálló kiállítása, itthon illetve külföldön. Alkotó és szervező: tíz éve a szekszárdi Művészetek Háza igazgatója.

Szatmári Juhos László szobrászművész
Alkotói munkásságáért és művészetszervező tevékenységéért.
Számos köztéri alkotása található itthon és külföldön, melyek közül legismertebb a szekszárdi Borkút. Aktív művészetszervező, Forma Symposion néven, tíz éve rendez művészeti találkozókat Szekszárdon - neves szobrászok részvételével -, ahol az együttgondolkodás, együttalkotás a cél. Legjelentősebb közös művük az Évezredek kapuja, a Luther téren áll.

Szekszárdi Kamarazenekar, Földesi Lajos művészeti vezető
A komolyzene népszerűsítéséért, hazai és külföldi koncertjeikért.
Közel húsz éve, 1984-ben alakult, ma már nemzetközi hírű zenekar. Gyakran adnak ifjúsági koncerteket. Három CD-jük jelent meg eddig. Nemcsak belföldön lépnek föl, köncerteztek, turnéztak már több európai országban. Misszióként a borkultúra terjesztését, a szekszárdi bor népszerűsítését is vállalják.

Farkas Pál szobrászművész
Alkotói munkásságáért és pedagógiai tevékenységéért.
Néhány szobra külföldön áll, de legjelentősebb alkotásai itthon, Szekszárdon, Szegeden és Pakson találhatók. (Babits, Tiszavirágzás, Tudósportrék, István király) A szekszárdi pedagógiai főiskola vizuális nevelési tanszékének vezetője; 25 éve tanítja a leendő tanárokat.

2004. évi díjazottak:

Képes beszámoló a díjátadásról

Acsádi Rozália költő
Balladáiért, versesköteteiért.
Csányi-díjas író, szerkesztő. Diákkora óta publikál, főként Tolna, Somogy és Baranya megyei folyóiratokban. Lapokat, antológiákat szerkeszt. Az Országos Arany János Balladaíró Versenyre beadott pályamunkája arany fokozatú minősítést nyert Nagykőrösön. Országosan ismert és elismert szerző; eddig öt könyve jelent meg.

Stekly Zsuzsa zománcműves
Tűzzománc-képeiért és köztéri alkotásaiért.
Harminc éve készít tűzzománc-képeket, első kiállítása 1973 őszén volt. Azóta 172 önálló tárlaton mutatkozott be országszerte. Termékeny alkotó. Az apró ékszerektől a monumentális köztéri alkotásokig sok minden kikerült már a műhelyéből.
Munkássága elismeréséül megkapta a "Szakma ifjú mestere", az "Ipar kiváló mestere" címet, a "Kiváló kisiparos" kitüntetés arany fokozatát, és a Perczel-díjat.

Rühl Gizella cégvezető
Művészetszervező, művészetpártoló tevékenységéért.
A kilencvenes évek végétől kezdte fejleszteni a TolnaArt Tolna megyei kulturális oldalakat az interneten. Közreműködésével mára mintegy 120 személy, írók, költők, festők, szobrászok, fotósok, zenészek, kismesterek művei kerültek fel a világhálóra, bemutatásukkal, elérhetőségükkel együtt. Ott van minden fontosabb kulturális rendezvényen, fényképezi és archiválja az eseményeket.

Lozsányi Tamás orgonaművész
A komolyzene népszerűsítéséért, hazai és külföldi koncertjeiért.
A Zeneakadémián Lehotka Gábor tanítványa volt. Jelenleg Szekszárdon és Bátaszéken tanít. Rendszeresen koncertezik, játszott hazai és külföldi templomokban, önálló hangversenyt adott többek között a Mátyás-templomban és a csíksomlyói kegytemplomban, de részt vett svájci orgonahangversenyen is. Vállal jótékonysági fellépéseket, szerepel zongoraszólistaként, valamint szólisták és kórusok kísérőjeként is.

Dombai Gyula cégvezető
Művészetpártoló tevékenységéért.
Önálló fogtechnikai vállalkozását 1992-ben indította, közel harmincéves szakmai tapasztalat birtokában. Szakmájának ezüstkoszorús mestere. Közéleti szereplőként is ismert: volt Szekszárd városi és Tolna megyei önkormányzati képviselő, illetve kamarai alelnök. Jelenleg a Fogtechnikus Mestervizsga-bizottság elnöke, és az Országos Fogtechnikus Ipartestület Etikai Bizottságának tagja. A kulturális és művészeti kiadványok - könyvek, újságok, CD-k - állandó támogatója.


2005. év díjazottjai:

Kis Pál István költő
Misztikus műveiért és bordicsérő énekeiért
Két kötete jelent meg eddig Kis Pál Istvánnak: a Mirtuszlevelek Bacchosz szekszárdi kertjéből és a Négyszemközt az Úrral. Egyik fontos törekvése, hogy költészetével is segítse a történelmi borvidék népszerűsítését. Tagja az Alisca Borrendnek. Mozgalmas életpályája során volt már lapszerkesztő és televízió-vezető is; jelenleg tanít. Legismertebb művét, a Szent Márton gregoriánuma című misztériumjátékot már több templomban bemutatták. Művei az interneten is olvashatók.

Petrits József mézeskalácsos kismester
Hagyományőrző kézműves tevékenységéért és az ország első mézeskalácsos múzeumának alapításáért.
Másfél éve alapította Petrits József a Mézédes Emlékeink nevet viselő - hazai viszonylatban egyedülálló - Mézeskalácsos, Gyertyaöntő és Cukorkakészítő Múzeumot Szekszárdon. A Petrits dinasztia idestova kétszáz esztendeje foglalkozik gyertyaöntéssel, mézeskalács- és cukorkakészítéssel, őrizve a tradíciót. Kiállításra a család tulajdonában lévő korabeli munkaeszközök, használati tárgyak és fotók kerültek. Petrits József közéleti tevékenységéért 2000-ben Közjóért-díjban részesült.

Sebestyén Gyula cégvezető
Művészetpártoló, mentori tevékenységéért.
A szekszárdi villanyszerelő mester 1997-ben hozta létre korábbi cége jogutódját, az Elektrolit Kft-t. A vállalkozás az egész ország területén dolgozik, telephelyén működik a megyeszékhely legnagyobb villamossági szaküzlete. Sebestyén Gyula minden jó törekvést támogat. Szakmájában a technikai, technológiai fejlesztést, a szak- és mesterképzést szorgalmazza, de kultúratámogatóként is ismert cégvezető.

Bartina Zenekar - Szabó József zenekarvezető
A népzene népszerűsítéséért, 25 éves munkásságukért
Az 1979-ben alapított zenekar, több tagcserét átvészelve, 25 éve népszerűsíti a népzenét. Jelenlegi vezetője: Szabó József. Két saját CD-jük és több oktató kazettájuk jelent meg. Táncosok kísérőiként is fellépnek, de vannak önálló műsoraik is. Közkedveltek a gyermekelőadásaik és a bukovinai repertoárjuk is mindig sikert arat. Egyik legfőbb törekvésük a borvidék, a boros dalok népszerűsítése.

Nyakas László cégvezető
Művészetpártoló, mentori tevékenységéért.
A Nyakas László által vezetett Panteon Kft. az ország egyik legjelentősebb kegyeleti szolgáltató cége. A nyereség jelentős részét jármű- és eszközparkjuk fejlesztésére fordítják, de a különféle civil szervezetek, rendezvények és kiadványok támogatását is fontosnak tartják. Nyakas László hisz az írott szó fontosságában, ezért saját lapot is ad ki.


2006. év díjazottjai:


Gáti Mariann képzőművész
Alkotásaiért és a faddi meseház létrehozásáért
Húsz esztendeje építgeti sajátos mesevilágát Faddon. Egyedi, kétarcú szobrokat készít fából és agyagból, deszka- és üvegképeket, parasztikonokat fest, a látogatók számára örök élményt jelentő tárlatvezetést tart. Naiv művésznek vallja magát. Állandó kiállításának helyszíne: az otthona. S most házának udvarán egy új látványosság is várja az érdeklődőket: a nemrég avatott Meseház, s benne legfrissebb alkotásai.

Nepp Dénes szíjgyártó népi iparművész
Hagyományőrző kézműves tevékenységéért, élőmunka-bemutatóiért és a mesterség oktatásáért
Egy ritka mesterséget művel igen magas szinten, és tudását az érdeklődő fiataloknak is átadja. Hazai és külföldi kiállításokon, vásárokon tart élőmunka-bemutatókat, szűkebb pátriájának hírnevét ezzel is öregbítve. Míves használati és dísztárgyak kerülnek ki a műhelyéből, lószerszámait fogathajtó világversenyeken is használják. Munkásságát az évek során elismerték már többek között Aranykéz-díjjal, az Év Mestere díjjal, Magyar Kézműves Remek díjjal és Közjóért-díjjal is.

Könyv István János grafikus
Művészi és művészetszervező tevékenységéért.
Az ötvenéves alkotó jubileumi tárlata bejárta az országot. Igényes, aprólékos műgonddal megformált grafikái közismertek, s emellett készít színpadképeket és könyvillusztrációkat is. Közösségi, közösségformáló ember. Volt már több közös tárlata bőrműves feleségével és képzőművész lányával, de másoknak is szívesen segít a bemutatkozásban: előadó és alkotóművészeknek egyaránt. Többször megszervezte a Régiók Összművészeti Fesztiválját, simontornyai illetve paksi helyszíneken: kiállító-, előadótermekben, köztereken és szabadtéri színpadokon, írók, színészek, zenekarok, tánckarok, képzőművészek, vásárosok és mutatványosok közreműködésével.

Szekszárdi Madrigálkórus Klézli Mária kóruselnök
Koncertjeikért, hazai és külföldi sikereik elismeréséül
Az 1965-ben alakult kórus az ezüstkoszorú, az aranykoszorú és a hangversenykórus minősítés megszerzését követően, 1984-ben elérte a legmagasabb fokozatot, a kiemelt hangversenykórus címet. Számos nemzetközi kórusversenyről tértek haza nagyszerű eredménnyel, első, második illetve harmadik díjat nyertek Írországban, Wales-ben, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, és egy alkalommal Bécs Városának Nagydíját is kiérdemelték. A kórus repertoárja a XVI. századi világi és egyházi zenétől a XX. századi alkotásokig széles skálán mozog. A kórus elnöke Klézli Mária, karnagya Jobbágy Valér.

Korcsmár István cégvezető
Művészetpártoló, mentori tevékenységéért.
A Korcsmár István által vezetett Alisca Bau Kft. a Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb építőipari vállalkozása. Az egész ország területén végeznek építőipari munkákat, mintegy száz dolgozót foglalkoztatva. A kft. a civil szervezetek és rendezvények nagyvonalú támogatója. A cég illetve a cégvezető számos szakmai elismerésben részesült már az évek során, többek között Dél-dunántúli Minőségi Díjban, az Év vállalkozója díjban, Nívódíjban, miniszteri elismerésben és az Építés Tudományi Egyesület kitüntetéseiben.


2007. év díjazottjai:


Kaczián János helytörténész,
Levéltári kutatómunkájáért, ismeretterjesztő tevékenységéért, publikációiért.
Tizenöt éve a Tolna Megyei Egyed Antal Helytörténeti Egyesület elnöke. Népművelőként, levéltárosként is ismert, helytörténeti kutatásainak eredményeit harminc éve publikálja. Gyakran tart előadásokat népfőiskolákon, szívügyének tekinti a népszerű ismeretterjesztést.

Adorjáni Endre szobrászművész,
Alkotói munkásságáért és oktatói tevékenységéért.
Legutóbb egy Háry Jánost ábrázoló épületszobrot készített a szekszárdi sétáló utca Obsitos- udvarházára. A pedagógiai főiskola docense, rajzot, szobrászatot, vizuális nevelést tanít. Emlékezetes munkája a bátaszéki kálvária 15 stációképe, a szekszárdi piactér Meditáció című kútfigurája, a sarkadi Árpád-szobor és az ópusztaszeri emlékparkban látható, I. Béla-szobor.

Csúcs Endre keramikus,
Hagyományőrző kézműves tevékenységéért, feketekerámiáiért
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület alapító elnöke. Hazai és külföldi kiállításokon, vásárokon tart élőmunka-bemutatókat, szűkebb pátriájának hírnevét ezzel is öregbítve. Munkáit rendszeresen zsűrizteti. Míves használati és dísztárgyak kerülnek ki a műhelyéből, fekete kerámiái közismertek.

Szigetvári Ernő művészetszervező,
Művészetpártoló, szervező tevékenységéért.
Értékféltő lokálpatrióta, aki tesz is azért, hogy a régi értékek megmaradjanak, illetve új értékek születhessenek. Megmentette az enyészettől dr. Nagy István aranydiplomás főorvos míves vaskapuját – ami a szekszárdi Sajtóház falán látható –, és megszervezte azt a közadakozást, aminek eredményeként ma Szent István-szobor áll a megyeszékhelyen.

Ozorai Napraforgó Dalkör - Schranz Edit művészeti vezető
Fellépéseikért, a népi értékek megőrzéséért, ápolásáért.
Az Aranypáva-díjas kórus már a Nemzeti Színházban is fellépett. Gyűjtik, feldolgozzák és előadják a Tolna megyei népdalokat, ozorai népviseletben lépnek közönség elé. Falunapok, folklórfesztiválok, jótékonysági estek gyakori résztvevői. Népdaléneklési minősítő versenyeken több alkalommal kaptak arany fokozatot.

2008. év díjazottjai:


Dr. Horváth Béla író, egyetemi tanár
Irodalomtörténeti kutatómunkájáért, publikációiért.
Meghatározó szerepe van a pedagógusképzésben, a szekszárdi főiskola tanszékvezetője, majd főigazgatója volt, jelenleg a pécsi egyetem rektorhelyettese. Szakterülete a modern irodalom – elsősorban József Attila életműve –, és a gyakorlati kommunikáció. Eddig hét kötete jelet meg.

Cyránski Mária szobrász,
Alkotói munkásságáért, köztéri szobraiért
Dunaföldváron él, munkássága elsősorban Dunaújvároshoz kötődik. De Tolna megyét is gazdagította művészete, egyik legismertebb szobra a Gyönk főterén álló Vénusz. Jelentős kisplasztikai, érmészeti tevékenysége, kiváló portrékat készít, és tűzzománc kompozíciói is méltán részesülnek sok elismerésben.

Törő György fafaragó,
Kézműves tevékenységéért, szobraiért, emlékműveiért.
Nyugállományú honvéd ezredes, számos I. és II. világháborús, 1848-as és 1956-os emlékhelyet díszítenek kopjafái és más faragott alkotásai. A Don-kanyarban elhelyezett Megbékélés kapuja is az ő munkája. Készít kültéri fajátékokat is. Legutóbb, a szekszárdi sétálóutcába kihelyezett betlehemi szoborcsoportja került az érdeklődés középpontjába.

Endreffyné Takács Mária művészetszervező,
Művészetpártoló, szervező tevékenységéért.
Több mint 30 éve a Simontornyai Vármúzeum igazgatója. Részt vett az ozorai vár feltárásában és helyreállításában is; megkapta az Ozora díszpolgára címet. Több mint 15 évig volt Illyés Gyula hagyatékának gondozója. Kutatásairól számos publikációja jelent meg, előadásokat tartott itthon és külföldön, munkatársa volt a Szabad Európa Rádiónak. Városában több köztéri alkotás felállítását szorgalmazta, és 12 éve szervezi a Simontornyai Színházi Nyár programjait.

Gárdonyi Zoltán Református Együttes - Lemle Zoltán elnök.
Fellépéseikért, az egyházzene népszerűsítéséért.
Az Emelt Szintű Hangverseny Kórus címmel rendelkező együttes számos hazai és külföldi találkozón és versenyen szerepelt kiválóan. Eddig két cd-jük jelent meg, főként egyházzenei darabokat adnak elő. Nyáron Grazba mennek, mert meghívást kaptak a nemzetközi kórusversenyre és az 5. kórusolimpiára.

2009. év díjazottjai:


Videcz Ferenc író,
Könyveiért, publikációiért.
Alelnöke a Magyar Vadászírók Társaságának, tagja – többek között – a Magyar Írószövetségnek, a „Kézjegy” Tolnai Tollforgatók Klubjának, a pécsi Testvérmúzsák Asztaltársaságnak, a kaposvári Berzsenyi Dániel irodalmi és Művészeti Társaságnak és a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesületnek. Nyolc önálló kötete jelent meg eddig, és publikált számos antológiában, folyóiratban. Munkásságát többek között Nimród Művészeti Díjjal is elismerték.

Szily Géza festőművész,
Alkotói munkásságáért, középületekben látható műveiért.
A Magyar Vízfestők Társaságának alapító elnöke. A szekszárdi városházán egy nagyméretű gobelinje, a tolnai polgármesteri hivatal házasságkötő termében falfestményei láthatók. Nyugdíjazásáig a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola rajz tanszékét vezette. Képei magán- és közgyűjteményekben egyaránt megtalálhatók. Munkásságát, többek között Munkácsy-díjjal is elismerték.

Komjáthi Tamásné szövő népi iparművész,
Kézműves és közéleti tevékenységéért.
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. Szervezi a kézművesek kiállításokra, vásárokra való eljutását. Többször nyert nívódíjat országos szőttes pályázatokon az elmúlt 30 évben. Tanfolyamokon oktatta is a szövést. Munkásságát 2006-ban Király Zsiga-díjjal ismerték el.

Barsi Péter ékszerész,
Művészetpártoló tevékenységéért.
Tíz éve készíti kiváló minőségben és változatlan áron „A Tolna megyei művészetért” plaketteket. Arany- és ezüstműves mester, de drágakövekkel kapcsolatos tanulmányokat is folytatott. Szakértőként segíti a bíróság és a rendőrség ékszerek értékmeghatározásával kapcsolatos munkáját. Érdekli a képző- s főként az iparművészet; maga is tervez és készít ékszereket.

Tűzvirág Táncegyüttes - Mádi Magdolna művészeti igazgató
A hazai és külföldi fellépésekért.
A paksi együttes több mint 25 éve működik. Öt korcsoportban dolgoznak, az óvodásoktól a felnőttekig. Iskolákban is tanítanak táncot, s így több száz gyerekkel állnak kapcsolatban. Repertoárjuk körülbelül nyolcórányi, többek között magyar, olasz, ír és indiai táncok, táncjátékok. Felléptek számos hazai és külföldi fesztiválon, tévéműsorokban, turnéztak több kontinensen, bemutatkoztak a Magyar Állami Operaházban és Egyiptomban is. Elismeréseik közül legbüszkébbek arra, hogy egy antverpeni fesztiválon ők képviselték Európát.

2010. év díjazottjai:


Gutai István író,
Könyveiért, publikációiért
2002 óta a paksi Pákolitz Istán Városi Könyvtár igazgatója, s egyben a Hiador-könyvsorozat életre hívója és kiadója. Műveli és menedzseli a helyi irodalmat. Egy ideig a Paksi Hírnök című lap szerkesztője volt. Írásai két önálló kötetben és 15 antológiában jelentek meg eddig.

Ifj. Koffán Károly festőművész,
Alkotói és oktatói munkásságáért.
Kiváló rajzkészségű alkotó, ugyanakkor komputergrafikái is egyedi látás és kifejezésmódról tanúskodnak. Évtizedeken át tanított ábrázoló geometriát a dunaújvárosi és a budapesti képzőművészeti főiskolán, s ezzel párhuzamosan képzőművész szakköröket vezetett. Munkásságát, többek között Pro Cultura Intarcisae-díjjal is elismerték.

Verseghy Ferenc fazekas, népi iparművész
Egyedi, értékalkotó kézműves tevékenységéért.
A habán kerámia-készítés legismertebb hazai mestere. Saját műhelye 1972 óta van. A tradíció tiszteletben tartásával alkotja egyedi, kék és sárga alapmázú edényeit. Munkáival mintegy kétszáz kiállításon találkozhatott a közönség. A 2009-es Alföldi Fazekas Triennálé nagydíjasa volt.

Amrein Károly cégvezető, szponzor
Művészetpártoló tevékenységéért.
A Gemenc Volán vezérigazgatója, a VOSZ Tolna megyei szervezetének elnöke. Nagy szerepe volt a megyei Príma-díj öt évvel ezelőtti alapításában. Fontosnak tartja a helyi gazdasági, tudományos és kulturális élet legjobbjainak ily’ módon történő elismerését.

Bartina Néptánc Együttes
Matókné Kapási Julianna művészeti vezető

A hazai és külföldi fellépésekért.
Az 1966-ban alakult Szekszárdi Néptánc Együttes utódja a Bartina. Jelenleg nyolc korcsoportban 308-an táncolnak, ötévestől, harmincéves korig. A repertoárban a sárközi koreográfiák élveznek elsőbbséget, de sok más nép, népcsoport táncait is előadják. Négy kontinens néptánc-fesztiváljain léptek már fel. A művészeti vezető 1988 óta Matókné Kapási Julianna.

2011. év díjazottjai:


Dicső Zsolt költő,
Könyveiért, egyedi, fanyar verseiért.
Öt kötete jelent meg, zenészként és dalszövegíróként is ismert. A Pad Irodalmi és Művészeti Folyóirat alapító szerkesztője. Képzőművészeti, vizuális költészeti és mail art kiállítások résztvevője. Számon tartott író, irodalmi fesztiválok szervezője és résztvevője Budapesten, Esztergomban, Szekszárdon és Miskolcon.

Decsi - Kiss Jánosné gyöngyfűző, népi iparművész
Sárközi gyöngyékszereiért, hagyományőrző kézműves tevékenységéért.
Országos gyöngyfűző táborok szervezője, a sárközi gyöngygallér s más népi ékszerek egyik legismertebb hazai készítője, aki az ismeret továbbadását is feladatának tartja. Sokat tesz a helyi kézművesek, népművészek, népi iparművészek közösségéért; a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület titkára. Munkásságát többek között Király Zsiga-díjjal is elismerték.

Kubanek Miklós újságíró, rendezvényszervező
A művészeket, a művészetet népszerűsítő tevékenységéért.
Számos helyen, elsősorban szekszárdi iskolákban hozott létre, és működtetett éveken át, helyi galériákat. Ma is szervez és megnyit kiállításokat, bemutatkozási lehetőséget kínálva a megye képzőművészeinek. Készít, alkotókat népszerűsítő nyomtatott anyagokat, weboldalakat, rádiós és tévés műsorokat, művészportrékat.

Sas Erzsébet újságíró,
Művészetpártoló, művészetszervező tevékenységéért.
Újságcikkekben, rádiós és televíziós műsorokban népszerűsítette és népszerűsíti ma is az alkotó- és előadóművészeket. A Tolna megyei kulturális élet ismert személyisége, úgy is, mint hat könyv szerzője, úgy is, mint kiállítások szervezője és megnyitója. Munkásságát, többek között Közjóért-díjjal is elismerték.

Tücsök Zenés Színpad - Béresné Kollár Éva művészeti vezető
A hazai és külföldi fellépéseikért, cd-ikért.
Az énekegyüttes repertoárján magyar és külföldi slágerek, musicalek szerepelnek. Két korcsoportban dolgoznak, de gyakran szerepelnek együtt is az általánosiskolás-korú gyerekek és a középiskolás, főiskolás fiatalok. Évente mintegy hatvan fellépésük van országszerte, de jártak már Romániában, Olaszországban, Franciaországban és Kínában is. Emlékezetes fellépésük volt a Maritszigeten, ahol a Freddie Mercury emlékkoncert közreműködőiként álltak a közönség elé.

2012. év díjazottjai:


Bodó Imre múzeumalapító,
Helytörténeti publikációiért, a Fekete István Múzeum létrehozásáért
A Somogy megyei Göllén született – ugyanott, ahol Fekete István –, s ebből adódóan hozta létre jelenlegi lakóhelyén, Dombóváron a Fekete István Múzeumot. Ismert közéleti szerepvállaló, több civil szervezet munkájában vesz részt, köztéri alkotások – szobrok, emléktáblák – kihelyezése is köszönhető neki. Sokat publikál, helytörténeti írásokat, és agrárszakemberként, szakmai cikkeket is. Gölle község díszpolgárává avatta.

E. Nagy Mária festő,
Alkotói és kulturális szervezői tevékenységéért
Tizenkét évig volt a megye amatőr képzőművészeit tömörítő Bárka szalon titkára. Maga is ismert alkotó. Szervezőmunkájának köszönhetően számos kiállításon mutatkozhattak be az egyesület tagjai megyeszerte, és sok alkotótáborban fejleszthették festői látásmódjukat, képalkotó technikájukat. Nagy szerepe volt abban is, hogy a Bárka egy francia festőcsoporttal partnerkapcsolatot létesített.

Csepeli István fafaragó,
Hagyományőrző kézműves tevékenységéért, a népi kultúra kutatásáért
Fafaragó népi iparművész, a népművészet mestere. Tolna megyei népművészeti pályázatokon többször nyert első díjat. Őrzi, ápolja és kutatja is a népi kultúrát. Érdekli a honfoglalás korának ornamentikája és a népi csontművesség is. Egy időben fafaragó táborokat, tanfolyamokat is szervezett. Lakhelyén, Dunaföldváron, díszpolgárrá avatták.

Lányi Péter zongoraművész,
Hazai és külföldi koncertjeiért, zenepedagógusi munkájáért
Mintegy húsz ország zenei színpadán játszott már szólistaként vagy zenekarok tagjaként. Tanított a szekszárdi, a pécsi, a kaposvári főiskolán. A dombóvári zeneiskola alapító igazgatója volt. Egy alkalommal megnyerte a zenetanárok országos zongoraversenyét is. Munkásságát többek között Babits- és Príma-díjjal is elismerték.

Kólya József cégvezető, szponzor.
Művészetpártoló, szponzori tevékenységéért
Évente mintegy száz kisebb-nagyobb kulturális- és sporteseményt támogat, elsősorban a Tamási kistérségben. Úgy véli, hogy aki a gazdasági élet fontos szereplőjének érzi magát, attól az ilyenfajta közéleti szerepvállalás sem lehet idegen. Főleg nagyrendezvényeket szponzorál, de esetenként egyéni alkotók boldogulását is segíti.


2013. év díjazottjai:


Gacsályi József költő,
Irodalmi munkásságáért, publikációiért, portréfilmjeiért.
Hosszú ideig dolgozott tanárként és könyvtárosként. Mindemellett verseket és prózai műveket publikált, amit nyugdíjba vonulása után is folytat. Mintegy 15 lapban, folyóiratban jelentek meg írásai. Eddig öt könyve látott napvilágot. Portréfilmek forgatásában is részt vett –társalkotókkal – Lázár Ervinről, Illyés Gyuláról, Mészöly Miklósról, Baka Istvánról és másokról.

Németh Tibor művész-tanár,
Sváb hagyományőrző tevékenységéért, hazai és külföldi koncertjeiért.
Egyiptomtól az USA-ig számos helyen fellépett már a 32 húros stájerciterával. Zenetanár, virtuóz hangszertudással. Játszik egyedül, duóban és két sváb kórus vezetőjeként is ismert. Munkáját cd-k, elismerések, aranyminősítések kísérik. Kistelepülési hagyományőrző rendezvényeken, falunapokon ugyanolyan szívesen ad koncertet, mint a Budapest Kongresszusi Központban.

Sebestyén István székely mesemondó,
Székely hagyományőrző tevékenységéért, előadásaiért, cd-iért.
Bukovinai székely szülők gyermeke. Országosan ismert mese- és énekmondó, számos elismerés birtokosa. Hagyományőrző tevékenységéért 2006-ban Sebestyén Ádám-díjban részesült. Sok időt fordít kutatásra, az archív anyagok megismerésére és az azokkal kapcsolatos gyűjtőmunkára. Előadásai már könyv alakban és cd-ken is megjelentek.

Zsiros Ari festő, művészetszervező,
Alkotói és kulturális szervezői tevékenységéért.
Magángalériájában lehetőséget ad több művészeti ág képviselőinek a bemutatkozásra. A Galériás estéken írók, költők, zenészek, képzőművészek állhatnak a publikum elé. Csapatjátékos, a megye amatőr képzőművészeit tömörítő Bárka szalon tagja; egy ideig elnökhelyettese is volt. Ismert alkotó. Munkáit mintegy negyven önálló és több mint száz csoportos kiállításon láthatta már a közönség.

Paksi Atomerőmű, szponzor
Művészetpártoló tevékenységéért, az Atomenergetikai Múzeum létrehozásáért.
A cég a Tolna megyei kulturális élet legjelentősebb támogatója. Egyéni alkotók és alkotóközösségek munkáját egyaránt segíti. Szponzorál kiadványokat, előadásokat, köztéri alkotásokat, koncerteket, kiállításokat. A turistákat vonzó látványosságok sorát a közelmúltban egy ipartörténeti unikummal gazdagította. Megnyílt a paksi Atomenergetikai Múzeum.


2014. év díjazottjai:


Orbán György előadó,
Egészestés előadásaiért, hazai és határainkon túli fellépéseiért.
A szekszárdi kulturális közélet ismert alakja, nagyrendezvények moderátora, műsorközlője, versmondója. Közönség elé először 16 éves korában lépett, az első komolyabb sikert 1996-ban aratta, a Baka István, Szekszárdi mise című kisregényéből készült monodrámával. Azóta körülbelül kétszáz egészestés előadást játszott, egyedül vagy másodmagával, az ország több városában, illetve a határainkon túli magyarlakta területeken. Tanárként dolgozik, de volt könyvtáros, rádiós és tévés is. Megjelentek saját és másokkal közös cd-i is.

Nagy Zoltán keramikus,
Hagyományőrző kézműves tevékenységéért.
A fazekas mesterséggel 1977 óta foglalkozik. Sárszentlőrincen él. Az alapvető szakmai ismereteket Mezőtúron szerezte meg, aztán körbejárta az idős mestereket – Korondon, Tiszafüreden, Hódmezővásárhelyen és Makón –, hogy további tapasztalatokat szerezzen. Edényeket, kerámiaképeket és alakos kályhacsempéket is készít, visszanyúlva a magyar illetve a hucul néphagyományokhoz. Eddig közel hatvan kiállításon mutatta be alkotásait. Munkásságát többek között Babó Antal- díjjal is elismerték.

Fazekas József kardkovács,
Hagyományőrző tevékenységéért, egy ritka mesterség életben tartásáért.
Autodidakta módon megtanulta a kovácsolást, a kard- és késkészítést, amit 1989-től főállásban végez. Főként damasztacél pengéket készít. Országos hírnevét a Balassi-kardnak köszönheti. Ennek az irodalmi díjnak, ennek a közel egyméteres ívelt szablyának az elkészítését 1997 óta nála rendelik meg. Emellett szervezője a budapesti nemzetközi késkiállításnak, alapító elnöke a Magyar Késmíves Céhnek, kiadója és szerkesztője a Késmíves magazinnak. Munkásságát elismerték már Balassi Bálint-emlékéremmel és Perczel-díjjal is.

Brauer János szponzor,
Művészetpártoló tevékenységéért, kulturális programok támogatásáért.
Az általa irányított, bonyhádi székhelyű Hungária Takarékszövetkezet a Tolna megyei kulturális élet jelentős szponzora. Támogatja a bonyhádi Tarka Marhafesztivált, a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált, a Magyar Művészetért Alapítványt és közel száz civil szervezet működését. A takarékszövetkezeti fiókokban kiállításra kapnak lehetőséget a helyi amatőr képzőművészek, már húsz éve. Sportegyesületek működését, továbbá a bonyhádi könyvtár és a zeneiskola, valamint az iregszemcsei színjátszók munkáját is segíti a takarékszövetkezet.

Hopp-Halász Károly festő.
Alkotói és kulturális szervezői tevékenységéért.
Pécsen érettségizett 1965-ben, festészet-díszítőfestő szakon, s azóta a maga útját járta. Pakson él, de világlátott művész, a modern képalkotás ismert alakja. Munkái számos hazai és külföldi magán- és közgyűjteményben megtalálhatók. Pakson 1979-ben megalapította a Fiatal Alkotók Körét, 1980-ban a Vizuális Kísérleti Alkotótelepet. A modern képtár elindítása is az ő nevéhez fűződik, az intézményt 15 éven át vezette az atomvárosban. Szakmai elismerései közül a legrangosabbnak a Munkácsy-díj számit, amit 2006-ban vehetett át.


2015. év díjazottjai:


Bakó László szobrász,
Köztéri alkotásaiért és groteszk műveiért
Alapvetően kőszobrokat készít, de fával, üveggel és bronzzal is dolgozik. Várdombon él. Az első, számon tartott alkotását 1965-ben zsűríztette. Köztereken mintegy tíz szobra áll, a legutobbít – mely Szent Lászlót ábrázolja – Bátán avatták. Közel húsz egyéni, és körülbelül ugyanannyi csoportos kiállításon mutatkozott be az évek során. Kaposváron is ismert alkotó, az ottani groteszk pályázatok résztvevője és díjazottja. Munkásságát többek között Közjóért díjjal is elismerték.

Könyvné Szabó Éva bőrdíszműves népi iparművész,
Hagyományőrző kézműves tevékenységéért, mesterség bemutatóiért
Simontornyán élő népi iparművész. Elsősorban honfoglalás kori motívumvilágot idéző, veretes tarsolyairól, valamint díszes bőrtáskáiról és viselet- kiegészítőiről is országosan ismert alkotó. A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület aktív tagja. Rendszeres résztvevője a Mesterségek Ünnepének a budavári királyi palotában. Munkáit, egyéni és grafikus művész - plakett díjazott -, férjével közös kiállításokon is láthatta már a közönség. A sport világában is ismert: Ő készíti tíz éve a W.B.O. profi bokszgálák bajnoki bőröveit. Oktat és esetenként élő mesterség-bemutatókat, foglalkozásokat is tart.

Komjáthi Tamás zenész,
Fellépéseiért, kortárs költők verseinek megzenésítéséért
Gitáros énekesként, zenés műsorok szereplőjeként ismert. Kortárs költők – köztük Tolna megyeiek – verseinek megzenésítője. Ismert alakja volt a hetvenes években a szekszárdi Kísérleti Színpadnak, a Mosolygó Kaptafa Hangászkarnak, majd vendégrendezője a Garay Gimnázium diákszínpadának. Zenélt a Bartina Néptánc Együttesben és a Német Színházban. Mostanában a Komjáth(i)yak formációvak szerepel legtöbbször. Fellépett már a Német Színházban, a Művészetek Palotájában és a budai királyi palotában is.

Csuhaj Tünde tojásdíszítő,
Domborműves tojásaiért, hazai és külföldi bemutatkozásaiért
Művészi igényű kézműves termékeket készít 25 éve. Szekszárdi alkotó. Kezdetben batikolt, sárközi mintás tojásokkal foglalkozott, majd áttért a fehér csipkézésre, s végül a színes domborművekre. Tyúk-, fácán-, lúd-, hattyú-, emu-, nandu- és strucctojással is dolgozik. A vastagabb tojáshéjakba többrétegű, részletgazdag, szemet gyönyörködtető domborműveket "vés". Munkáit kiállításokon és kézműves vásárokon láthatja a közönség. Bemutatkozott már Svájcban, Németországban, Ausztriában, Franciaországban, és Hollandiában is.

Mözsi Bartók Béla Női Kar.
A hazai és külföldi fellépésekért, a kórusmuzsika népszerűsítéséért
Az 1972-ben alapított együttes fő célja, hogy minél több emberrel megismertesse a magyar és az egyetemes kórusmuzsikát. Tolnán és környékén, a közéleti események rendszeres résztvevője a női kar. Minősítő hangversenyekre 1974 óta járnak. Legutóbb 2012-ben kaptak Gála kórus minősítést. Európa 11 országában léptek már fel, összességében- itthon és külföldön -, több mint négyszázszor álltak közönség elé. A Schmidt Zoltánné vezette mözsi kórus számos elismerésben, többek között Pro Urbe-díjban is részesült.

2016. év díjazottjai:


Csonka Sándor festőművész,
Alkotásaiért, hazai és külföldi kiállításaiért
Felsőfokú képzőművészeti tanulmányai során Szőnyi István, Benedek György és Szabó Zoltán növendéke volt. Alkotótáborokban is fejlesztette ez irányú ismereteit. Már 110 kiállításon mutatkozott be itthon és Bécsben, Párizsban, Varsóban, Hanoiban. Gazdag életművének egy része – hetven festmény – Gölle községben látható, mint állandó tárlat. Munkásságáért számos elismerést kapott, egyebek között Gölle díszpolgára és Dombóvár díszjelvényese.

Alisca Brass Band fúvós együttes,
A fúvós zene népszerűsítéséért, a hazai és külföldi koncertekért
A közéleti események – koszorúzások, falunapok, fesztiválok, gálaestek – állandó közreműködői. A 26 tagú zenekar kiemelt arany minősítésekkel rendelkezik, és elnyerte a Tolna megyei Prima-díjat. Koncerteztek már Ausztriában, Németországban, Svájcban, Franciaországban és Erdélyben is. A zenekar-alapító Véghelyi József volt, később Kovács Zsolt vezényletével értek el sikereket. A jelenlegi karmester Maul Péter, az egyesületi elnök Baumann Péter.

Gárdai György fesztiválszervező,
A térség legismertebb zenei rendezvényének lebonyolításáért
A Nemzetközi Gastroblues Fesztivált 1993 óta szervezi Pakson. A hazai és világsztárok mellett bemutatkozási lehetőséget biztosít, a Tolna megyei és a partnertelepülési zenészeknek is. A fellépők között volt a 23 év során a Jethro Tull, Al Di Meola, Jon Lord, Keith Emerson, Carl Palmer, Beth Hart, a Ten Years After, a Nazareth és a Colosseum. A zene mellé gasztronómiai és sportélményeket is kínál. Kultúraszervező tevékenységét többek között megyei Prima-díjjal is elismerték.

Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület
Hagyományőrző tevékenységükért, fellépéseikért
A hetvenes években létrehozott népi együttes vezetője 1981-től Streer Tamásné. Egyesületként 1993 óta működnek. Mintegy ötszáz hazai és külföldi fellépés van mögöttük; bejárták Európát Finnországtól Olaszországig és Görögországtól Franciaországig. Számos arany és kiváló minősítéssel, továbbá négy nívódíjjal rendelkeznek. Relikviáik a bogyiszlói művelődési ház emlékszobájában tekinthetők meg. Az egyesület elnöke megkapta a Népművészet Mestere és a Bogyiszló Díszpolgára címet is.

Werner Jenő szponzor
Művészetpártoló, kiadvány-menedzselő tevékenységéért
Cége, az Euro Fuvarszervező Bt. 1990 óta működik. A vállalkozás fő profilja az autómentés, kamionmentés, de foglalkoznak gépkocsik javításával, műszaki vizsgáztatásával is. A nyereség jelentős részét fejlesztésekre fordítják, aminek köszönhetően a térség talán legerősebb, 22 járműből álló autómentő flottájával rendelkeznek. A bt. különféle kiadványok – főként helytörténeti munkák és helyi irodalmi alkotások – közreadásában is szerepet vállal, mint támogató.

2017. év díjazottjai:


Schubert Péter tipográfus,
Igényes alkotói és oktatói munkásságáért
Hosszú éveken át dolgozott a nyomdaiparban, majd megalapította saját cégét a Schubert Grafikai Stúdiót. Könyvek, csomagolástechnikai grafikák, címerek, cégarculatok, bor és egyéb címkék tervezése és kivitelezése fűződik a nevéhez. Tanítja is a tipográfiát. Korábban a Moholy - Nagy Művészeti Egyetemen, jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetemen ad órákat. Munkásságáért megkapta egyebek mellett a Tótfalusi Kis Miklós-díjat.

Fittné Szilvássy Ildikó költő,
Alkotásaiért és az ifjú tehetségek felkutatásáért
Verseit számos antológiában és folyóiratban publikálta már, s emellett internetes megjelenései is vannak. Saját kötete a Tündérszövet, 2012-ben látott napvilágot. Műveiből zenés felolvasó esteket tart. Nemcsak zenével, képekkel is ötvözi az írást. A versei és a férje fotói alkotta kompozíciókat több kiállításon bemutatták. Tanárként, az irodalom iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok menedzselésére is sok időt, energiát fordít. Nyolc éve vezeti a Kreatív írás szakkört.

Gagliarda Kamarakórus
Hazai és külföldi fellépéseikért
A 2000-ben alapított kórus kezdetben Anducska Adrienn vezetésével ért el szép sikereket. A jelenlegi karnagyuk dr. Szabó Szabolcs. 2005-ben fesztiválkórus, 2012- ben hangversenykórus minősítést szereztek. Számos hazai és külföldi koncertet adtak Szekszárdtól Grácig. Partnerkapcsolatuk van a székelyudvarhelyi Musica Sacra kamarakórussal és az olaszországi Coro Care Alto férfikórussal. Érdemeik elismeréseként 2013-ban megkapták a „Közjóért” kitüntetést.

Vékonyné Pancza Ibolya nyugalmazott iskolaigazgató
A kultúrát népszerűsítő, menedzselő munkásságáért
Középiskola-igazgatóként tíz éven át adott lehetőséget művészek bemutatkozására, művészeti alkotások bemutatására, Szekszárdon. A Kelemen Galéria, majd a VIP Galéria kiállításain a diákok közvetlen közelről ismerhették meg az alkotókat és az alkotásokat. Ugyanakkor a helyi művészek számára is fontos volt a főként fiatalokból álló közönséggel való találkozás. A lelkes szervezőmunkának köszönhetően a kiállítás-megnyitók nagy sajtónyilvánosságot kaptak.

Dr. Balázs Kovács Sándor főmuzeológus
Hagyománykutató, hagyományőrző munkásságáért
Sárpilisi gyökerekkel rendelkezik, ebből adódóan sokat foglalkozik Tolna megye és a Sárköz történetének, néprajzának kutatásával, publikálásával. Kutatási eredményeiről konferenciákon tart előadásokat. Művelődés- és művészetszervező munkáját harminc éve végzi. A sárközi folklór rendezvények állandó szereplője, szervezője. Jelentős érdemei vannak abban, hogy a Sárköz és a Bukovinai Székely Betlehemes felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Listájára.


Összeállítás: Rühl Gizella